Gender problematika na trhu práce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Gender problematika na trhu práce
Autor práce:
Vančurová, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sedláková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Steinhauserová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis will be concerned with gender questions in the labor market. The thesis will elucidate and explain all the basic terms. It will describe the history of human rights in the world and gender problems in the Czech Republic. The work will explain the legislation of equal opportunities in the European law and in the Czech law also. The conclusion of theoretic part of the thesis will be focused on the actual situation in the Czech Republic with the point of view at gender problems. The practical part will summarize opinions of respondents at the general questions in gender problems.
Klíčová slova:
labor market; human rights; equal opportunities; gender

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2009
Datum podání práce:
31. 12. 2010
Datum obhajoby:
01.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20672_xvanm52.pdf [2,13 MB]
Veřejná příloha:
4512_xvanm52.pdf [269,59 kB]
Veřejná příloha:
4513_xvanm52.pdf [222,99 kB]
Veřejná příloha:
4514_xvanm52.pdf [259,18 kB]
Veřejná příloha:
4515_xvanm52.pdf [352,73 kB]
Oponentura:
19048_Steinhauserová.pdf [81,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
20672_sedlakov.pdf [86,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20672/podrobnosti