Financování MSP (malých a středních podniků) a veřejného sektoru prostřednictvím programu Globální úvěr z Evropské investiční banky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financování MSP (malých a středních podniků) a veřejného sektoru prostřednictvím programu Globální úvěr z Evropské investiční banky
Autor práce:
Koubek, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci:
Dvořák, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Thesis describes effects of the Global loan programme of the European Investment Bank on the economy of the Czech Republic. There is a general characteristic of the European Investment Bank and its financing possibilities in the first part. In the second part, there is a description of Ceska sporitelna as an intermediator of the Global loan programme. In the third part, the analysis of the European investment bank's Global loan programme from the view of the sub-conditions determined by European commission is made and also includes their comparison with conditions specified by European investment bank. In the last part the evaluation of the effects on the GDP of the Czech Republic and on the clients the ultimate receiver of the support is performed.
Klíčová slova:
European Investment bank; Financing; loan; Global loan; Ceska sporitelna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 7. 2010
Datum podání práce:
24. 4. 2011
Datum obhajoby:
28.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27094/podrobnosti