Lokalizační faktory pivovarnického průmyslu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lokalizační faktory pivovarnického průmyslu
Autor práce:
Kadeřávková, Marcela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Damborský, Milan
Osoba oponující práci:
Krejčová, Nikola
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na určení základních lokalizačních faktorů pivovarnického průmyslu v České republice. Pivo je tradičně nedílnou součástí české kultury. Cílem práce je určit klíčové faktory lokalizace, analyzovat je a zhodnotit jejich vliv na prostorové rozložení pivovarnického průmyslu v České republice. Práce je rozdělena do čtyř částí. Část první uvádí základní teoretické poznatky o lokalizaci. Část druhá shrnuje důležitá fakta o pivovarnickém průmyslu včetně jeho historie, procesu výroby a základních statistik potravinářského, nápojového a pivovarnického průmyslu. Třetí část se věnuje prostorovému rozložení pivovarnického průmyslu v České republice. Čtvrtá část pak analyzuje a hodnotí význam jednotlivých lokalizačních faktorů. Výsledky jsou shrnuty v závěru.
Klíčová slova:
lokalizace; lokalizační faktory; pivovarnický průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2010
Datum podání práce:
11. 9. 2010
Datum obhajoby:
25.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26804_xkadm28.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
18889_xstan01.pdf [119,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
26804_damborsm.pdf [331,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26804/podrobnosti