Corporate Social Responsibility jako součást PR komunikace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Social Responsibility jako součást PR komunikace
Autor práce:
Kloudová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mikeš, Jiří
Osoba oponující práci:
Postler, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Corporate Social Responsibility is a topic which is very often discussed lately. The diploma thesis focuses on this trend of corporate communication and shows it on the example of company Unilever. In the practical part of the thesis the comparison of global and local CSR strategies of Unilever is being described.
Klíčová slova:
Corporate; Communication; Corporate Social Responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 4. 2010
Datum podání práce:
13. 10. 2010
Datum obhajoby:
17.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23261_xklom10.pdf [3,27 MB]
Oponentura:
18691_postler.pdf [22,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
23261_mikesj.pdf [21,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23261/podrobnosti