Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Consumer Behavior: An economical and marketing overview between the actual American and Czech consumer

Autor práce: Lopez Ramos, Jorge Andres
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hořejší, Bronislava
Osoba oponující práci: Soukupová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Consumer Behavior: An economical and marketing overview between the actual American and Czech consumer
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main purpose of this Diploma Thesis is to provide an overview of the Czech Consumer behavior and the American Consumer behavior based on the marketing parameters, economic elements and sociocultural dimensions that affect their purchase decisions. This thesis portraits the different purchase directions and preferences of the modern societies in USA and Czech Republic and the reasoning behind them therefore it will allow future investors and entrepreneurs to understand their business surroundings and make informed decisions towards specific objectives and targets in the both countries.
Klíčová slova: American Consumer; Czech Consumer; Consumer Understanding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2010
Datum podání práce: 1. 9. 2010
Datum obhajoby: 18.11.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26406_xlopj00.pdf [1,66 MB]
Oponentura18302_jasoukup.pdf [165,96 kB]
Hodnocení vedoucího26406_horejsi.pdf [22,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26406/podrobnosti