Zpětný odběr elektrozařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zpětný odběr elektrozařízení
Autor práce:
Tomášová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hadrabová, Alena
Osoba oponující práci:
Dvořák, Antonín
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je popsat a posoudit fungování zpětného odběru elektrozařízení u nás. Zpětný odběr je zhodnocen z obecného pohledu, také je využito mých zkušeností v rámci zaměstnání ve společnosti ELEKTROWIN a.s. a materiálů poskytnutých mi kolektivním systémem. Teoretická část práce je zaměřena na legislativní rámec konceptu zpětného odběru elektrozařízení, na popis společnosti ELEKTROWIN a.s., na způsob financování systému. Tato část se zabývá také hlavními oblasti působnosti kolektivních systémů, což jsou sběr, svoz, zpracování a informační a osvětové činnosti. Aplikační část je zaměřena na vývoj množství odebraných vysloužilých elektrospotřebičů, a to prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. od roku 2005 do současnosti za jednotlivé roky. Zároveň práce posuzuje, zda plníme požadavky, které nám vyplývají z direktivy EU. V rámci osvětové činnosti je zhodnoceno na základě dotazníku, jak osvětové a informační akce působí na povědomí občanů.
Klíčová slova:
informovanost; sběr, zpracování, svoz; zpětný odběr elektrozařízení; kolektivní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Environmental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 5. 2010
Datum podání práce:
31. 12. 2010
Datum obhajoby:
03.11.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26679_xtomk07.pdf [2,62 MB]
Oponentura:
18278_advorak.pdf [207,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
26679_hadraba.pdf [208,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26679/podrobnosti