Body image: Marketingovy vyznam vnimania zenskej postavy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Body image: Marketingovy vyznam vnimania zenskej postavy
Autor práce:
Nosková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Zamazalová, Marcela
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The aim of this thesis is to map the perception of female body in our society and demonstrate the impact of marketing on the ideal of woman beauty. The work is divided into three major parts. The first part, which is theoretical, provides a basis for subsequent research and familiarizes the reader with the issue of body image. The second part is devoted to content analysis of women's web magazines that offer an interesting area for marketing communication. The third part contents an analysis of questionnaire survey from Czech and Slovak respondents. The specific conclusions and recommendations to the marketing are drawn at the end of the Master's Thesis.
Klíčová slova:
content analysis; woman body; body image

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2009
Datum podání práce:
25. 8. 2010
Datum obhajoby:
14.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22969_xnosj04.pdf [3,29 MB]
Oponentura:
17632_zamazal.pdf [302,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
22969_janjiri.pdf [286,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22969/podrobnosti