Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategic marketing of telecom leaders in the world

Autor práce: Müller, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Osoba oponující práci: Stříteský, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic marketing of telecom leaders in the world
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This diploma thesis deals with the topic of the strategic marketing which is applied on the telecommunication market. A special focus is devoted to the new marketing environment (specifically to the new and modern marketing concepts, tools and channels). The reader can learn about world telecommunication leaders and their usage of the strategic marketing. A very interesting comparative analysis of those leaders is presented. All the results and assumptions are verified by own market research which studied the telecommunication value for the customer and the attitude of customers to the strategic marketing. A visionary future development of the strategic marketing is forecasted at the end.
Klíčová slova: Telecommunications; New marketing environment; Strategic marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 9. 2010
Datum obhajoby: 16.09.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23268_xmulm09.pdf [1,24 MB]
Oponentura17635_stritesv.pdf [57,00 kB]
Hodnocení vedoucího23268_steb02.pdf [48,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23268/podrobnosti