Public-private partnership a jeho prax v členských štátoch EÚ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Public-private partnership a jeho prax v členských štátoch EÚ
Autor práce:
Sisková, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Němec, Tomáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The aim of this final thesis is to analyse and compare the PPP practices of EU member states and to evaluate the current situation of their PPP markets as well as the issues faced at present. The study consists of four chapters. The first chapter deals with the theoretical and legal concept of public-private partnerships: the definition of PPPs, their characteristics, advantages and disadvantages of PPPs and the factors influencing the success of PPP projects. The section thereafter analyses the position and role of the EU, EIB and EBRD in promoting and supporting the implementation of PPP projects. The section is followed by an assessment of the PPP market development trend, high lightening the basic quantitative differences between the EU member states. Chapter four forms the core of this thesis in which, based on specified criteria (legal and institutional PPP conditions, average value of a project, corruption, transparency and the nature of the public sector) the PPP praxis of Great Britain, Italy, Greece, Sweden, Poland and Slovakia are analysed and compared. The states are characterized by national PPP markets of diverse quality as well as significant differences in the national conditions for implementing PPP projects.
Klíčová slova:
Corruption; Institutional support for PPPs; PPP legislation; Slovakia; Poland; Sweden; Greece; Italy; Great Britain; EU; PPP; Public-private partnerships; Current problems of PPP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2010
Datum podání práce:
30. 11. 2010
Datum obhajoby:
23.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24060_xsism05.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
18188_Němec.pdf [25,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
24060_inge.pdf [95,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24060/podrobnosti