Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes

Autor práce: Holovka, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Osoba oponující práci: Burešová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Following the financial turmoil in 2007/2008 liquidity black holes (LBH) has become arising topic often discussed among academics as well as portfolio managers all around the world. More recent view on liquidity risk covers those liquidity black holes which occur when the liquidity completely dries up in a particular market and the market becomes one-sided. There are basically 2 channels through which liquidity can be affected - Demand and Supply. In first case, the portfolios of investors lose the value and consequently the investors lose confidence in financial system. In the second case, banks hit their capital constraints, they tighten the terms of providing credits and loans to reduce the credit risk exposure and hence it becomes more difficult for firms to raise the funds. At this point dangerous spiral arises and the liquidity of financial system evaporates rapidly. The crucial point of this master thesis is to find the main determinants of Liquidity Black holes and find possible solutions to avoid their appearance.
Klíčová slova: liquidity; risk; Black Holes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 14.09.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24336_xholm48.pdf [893,14 kB]
Oponentura18100_Burešová.pdf [89,52 kB]
Hodnocení vedoucího24336_witzanyj.pdf [211,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24336/podrobnosti