Euroregion Bílé-Biele Karpaty - Czech-Slovak cross-border cooperation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Euroregion Bílé-Biele Karpaty - Czech-Slovak cross-border cooperation
Autor práce:
Válková, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Horáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Šourek, Vladimír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce je zaměřená na přeshraniční spolupráci, pro uvedení do kontextu je zde zmíněna její historie a postavení v Evropské unii. Hlavní pozornost je ovšem soustředěna na přeshraniční spolupráci v České republice, podrobněji je analyzováno česko-slovenské pohraničí. U konkrétního Euroregionu Bílé Karpaty je pomocí socioekonomické analýzy Zlínského a Trenčianského kraje zjišťováno, zda díky existenci této formy mezinárodní spolupráce dochází ke zvyšování socioekonomické úrovně na obou stranách hranice. Součástí je také SWOT analýza tohoto euroregionu, která může naznačit směr dalšího vývoje této spolupráce. V závěru práce je použita dotazníková metoda, která má za úkol prokázat, zda byl tento euroregion vytvořen na historických základech nebo spíše uměle a účelově pro čerpání financí.
Klíčová slova:
Evropská unie; přeshraniční spolupráce; česko-slovenská hranice; euroregion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 2. 2010
Datum podání práce:
14. 5. 2010
Datum obhajoby:
14.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24412_xvalb01.pdf [1018,58 kB]
Oponentura:
18063_Šourek.pdf [341,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
24412_horj03.pdf [337,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24412/podrobnosti