Výběr zaměstnanců

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výběr zaměstnanců
Autor práce:
Rybka, Čestmír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stříteský, Marek
Osoba oponující práci:
Prajzler, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Zhodnocení možnosti a návrh způsobu využití kompetenčně-behaviorálních pohovorů v pražské pobočce mezinárodní společnosti Armstrong World Industries, Inc..
Klíčová slova:
behaviorální; kompetence; výběr zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 10. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2010
Datum obhajoby:
16.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24692_xrybc01.pdf [888,70 kB]
Oponentura:
18092_Prajzler.pdf [377,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
24692_stritesm.pdf [49,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24692/podrobnosti