Marketingová strategie firmy ADIDAS na vybraných zahraničních trzích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie firmy ADIDAS na vybraných zahraničních trzích
Autor práce:
Jelínková, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci:
Horák, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the marketing strategy of the company adidas on the global level and with its adaptation to the Czech, North American and Chinese markets. An analysis is carried out to present the competition on the Czech sporting goods market and the SWOT analysis of adidas. The theory of marketing mix is compared with the practices of the Czech adidas subsidiary. The customer perception of the new marketing campaign is assessed on the basis of a questionnaire research.
Klíčová slova:
international; adidas; Czech market; SWOT analysis; marketing mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2011
Datum obhajoby:
30.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28969_xjelk09.pdf [1,71 MB]
Oponentura:
20142_Horák.pdf [234,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
28969_zamykalo.pdf [24,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28969/podrobnosti