Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche

Autor práce: Kaliánková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Osoba oponující práci: Jarošová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This diploma thesis aims to explore the influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche. In the theoretical part is its reader informed about the contribution of psychology to the creation of effective advertising., there are described the forms of advertising and the psychological theories of motivation. Ethics in advertising, advertising, self-regulation and the Code of advertising are specified here. Moderate interviews in practical part of this thesis are used for revealing the factors affecting the reception of advertising. Individual moderate interview are done with ten persons. These peorsons are not differentiated according any specific criteria. In this thesis is given a view what people consider as ethical and what they think about the ethical issues in advertising. The main contribution of the research is verification of people's different opinions of ethical issues.
Klíčová slova: ethical aspects of advertising ; different opinions; psychological aspects of advertising ; reception of advertising; the Code of advertising; moderate interview

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2010
Datum podání práce: 10. 5. 2011
Datum obhajoby: 26.05.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24612_xkalj36.pdf [1,20 MB]
Oponentura20803_evajar.pdf [59,24 kB]
Hodnocení vedoucího24612_hubzuz.pdf [48,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24612/podrobnosti