Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů
Autor práce:
Kazdová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Schönfeld, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Smrčka, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the explanatory power of solvency and bankruptcy models designed to determine the financial health of selected companies with their predictions for future development for several years ahead. Pliva Lachema, a.s., which went into liquidation in 2010, was chosen as a representative of a bankrupting business. A prosperous company is represented by PRO.MED.CS Praha a.s. Both are pharmaceutical companies focusing on manufacturing drugs and developing new medicines. The theoretical part deals with different ratios and predictive models, including their structure and methods of their evaluation. The practical part describes results of the indicators of financial ratio analysis and prediction models for the above-mentioned companies for the years 2004-2008. The aim of this study is to determine if chosen solvency and bankruptcy models have a good explanatory power on the current status of both companies and if bankruptcy models are able to predict the impending bankruptcy of the company Pliva Lachema, a.s.
Klíčová slova:
Bankruptcy prediction models; Net Working Capital; Pharmaceutical companies ; Solvency models ; Financial analysis; Financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2011
Datum obhajoby:
26.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28817_xkazk02.pdf [2,16 MB]
Veřejná příloha:
5061_xkazk02.pdf [653,09 kB]
Oponentura:
18320_smrckal.pdf [59,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
28817_schj02.pdf [48,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28817/podrobnosti