Employer Branding: marketingový přístup k HR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employer Branding: marketingový přístup k HR
Autor práce:
Kollerová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bedrnová, Eva
Osoba oponující práci:
Lukeš, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je vyjasnit podstatu a přínos užívání marketingového přístupu a konkrétních nástrojů a prostředků marketingu pro oblast lidských zdrojů a analyzovat obsah a vzájemnou provázanost dvou směrů HR marketingu, externího a interního. Práce má dále aplikovat teorii budování značky na specifický případ značky zaměstnavatele. Součástí práce je výzkum ve společnosti Nutricia (FMCG), který má ukázat, co firma dělá pro svůj HR marketing a jak je vnímána jako zaměstnavatel na interním a externím trhu práce. Mezi hlavní metody práce patří rešerše poznatků z české i cizojazyčné literatury a odborných článků. Pro praktickou část výzkumu byla použita analýza materiálů poskytnutých společností Nutricia a písemné dotazování. Závěr práce shrnuje přínos marketingového přístupu k HR, jeho propojení v rámci celkového marketingového mixu a současný reálný stav.
Klíčová slova:
Nutricia; značka zaměstnavatele; motivace; personální marketing; HR marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29354_xkolk15.pdf [2,82 MB]
Oponentura:
21201_lukesm.pdf [60,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
29354_bedrnova.pdf [47,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29354/podrobnosti