Employer Branding: marketingový přístup k HR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employer Branding: marketingový přístup k HR
Autor práce:
Kollerová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bedrnová, Eva
Osoba oponující práci:
Lukeš, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of the thesis is to explain the essence and benefits of using a marketing approach, tools and means for the area of human resources and analyze the content and interdependence of two parts of HR marketing, external and internal. Thesis has also the ambition to apply the theory of brand building on the specific case of employer brand. Part of the thesis forms research on FMCG company Nutricia, which should show what the company does for its HR marketing and how it is perceived as an employer both on the internal and external labor market. The principal methods of work includes analysis of Czech and foreign literature and papers on the theme. Materials provided by Nutricia and written questionaires were analyzed in the practical part of the research. The conclusion sums up the benefits of marketing aproach to HR, its coherence within the general framework of marketing mix and current actual state.
Klíčová slova:
employer brand; HR marketing; Nutricia; motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29354_xkolk15.pdf [2,82 MB]
Oponentura:
21201_lukesm.pdf [60,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
29354_bedrnova.pdf [47,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29354/podrobnosti