The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.
Překlad názvu:
Efektivnost věrnostního programu na příkladu vybraného předního výrobce střešních oken.
Autor práce:
Vlková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza věrnostního programu společnosti Roto stavební elementy s.r.o. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá marketingovými a komerčními komunikacemi, popisuje jednotlivé formy komerčních komunikací. Druhá kapitola se detailně zaměřuje na sales promotion jako formu komerční komunikace. Nejvíce pozornosti je přitom věnováno věrnostním programům. Třetí kapitola seznamuje čtenáře se společností Roto, s portfoliem jejích výrobků a věrnostním programem. Kapitola dále obsahuje vyhodnocení efektivnosti tohoto programu na základě čtyř hlavních ukazatelů a několik návrhů na vylepšení. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy.
Klíčová slova:
věrnostní programy; sales promotion; marketingové komunikace ; komerční komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2011
Datum obhajoby:
24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28214_xvlkm14.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
20812_prusa.pdf [26,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
28214_postler.pdf [22,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28214/podrobnosti