The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.
Autor práce:
Vlková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the loyalty program of the company Roto stavební elementy s.r.o. The work is divided into three chapters. The first chapter deals with the marketing and commercial communications, describes the various forms of commercial communications. The second chapter focuses in detail on sales promotion as a form of commercial communication. Most attention is devoted to loyalty programs. The third chapter introduces the company Roto, its product portfolio and loyalty program. The chapter also includes evaluation of the effectiveness of the program based on four key indicators and a few suggestions for improvements. The conclusion summarizes the results of the analysis.
Klíčová slova:
loyalty programs; sales promotion; commercial communications; marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2011
Datum obhajoby:
24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28214_xvlkm14.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
20812_prusa.pdf [26,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
28214_postler.pdf [22,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28214/podrobnosti