Hospodářská politika posledních amerických prezidentů a jejich vliv na Transatlantické vztahy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářská politika posledních amerických prezidentů a jejich vliv na Transatlantické vztahy
Autor práce:
Szotkowski, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Neumann, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá proměnami hospodářské politiky Spojených států a vývojem jejich vnějších ekonomických vztahů s důrazem na transatlantické vazby na konci 20. a počátku 21. století. Na pozadí nejdůležitějších vnitropolitických a zahraničněpolitických událostí dvou posledních desetiletí sleduje a porovnává ekonomickou a politickou situaci americké společnosti, přičemž se snaží zachytit podstatné změny v hospodářské politice USA. Činí tak nejen pomocí základních makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, ale také ve spojení s tradičně problematickými systémy sociální a zdravotnické péče. Vnitřní vývojové tendence jsou pak dávány do souvislosti s proměnami ve vnějších vztazích Spojených států s důrazem na jejich ekonomickou stránku. V tomto ohledu se práce zaměřuje zejména na transatlantické vztahy a rodící se strategické partnerství mezi USA a Čínou. Stranou ovšem nezůstávají ani procesy globalizace, hospodářská krize let 2007 - 2009 či postavení amerického dolaru ve světové ekonomice.
Klíčová slova:
Spojené státy; hospodářská politika; Transatlantické vztahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2006
Datum podání práce:
1. 12. 2006
Datum obhajoby:
14.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
12653_xszom01.pdf [3,60 MB]
Oponentura:
21226_neumann.pdf [87,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
12653_inge.pdf [95,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/12653/podrobnosti