Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu

Autor práce: Kadlecová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikeš, Jiří
Osoba oponující práci: Hrubá, Kamila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu pojednává o možnostech použití nástrojů marketingové komunikace (reklama, PR, podpora prodeje, osobní prodej, apod.) ve farmaceutickém průmyslu. Specifickým rysem farmaceutického marketingu je oddělená komunikace na odbornou (lékaři) a širokou (pacienti) veřejnost, která pro oslovení dané cílové skupiny vyžaduje použití odlišných reklamních sdělení a mnohdy i jiné komunikační kanály. Regulace farmaceutického trhu daná zákonem o reklamě, zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a ustanovením Státního ústavu pro kontrolu léčiv nařizuje velmi přísná pravidla pro možnosti oslovování těchto dvou cílových skupin, které jsou v diplomové práci popsány jak z hlediska teoretického (ustanovení daná zákonem), tak z hlediska praktického, založeného na popisu komunikace na širokou i odbornou veřejnost konkrétní farmaceutické firmy.
Klíčová slova: Farmaceutický průmysl; Regulace reklamy; SÚKL; pacient; lékař; Komerční komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komerční komunikace v českém farmaceutickém průmyslu
Překlad názvu: Commercial Communication in Czech Pharmaceutical Industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis titled Commercial communications in czech pharmaceutical industry is about how to use marketing communication tools (advertising, public relations, sales promotion, personal selling, etc.) in the pharmaceutical industry. A specific feature of pharmaceutical marketing is separate communication to public (patients) and to professionals (doctors) which requires using different communication messages and also different channels to each target group. Pharmaceutical marketing is regulated by advertising law, by the Council for Radio and TV Broadcasting and by the provisions of the State Institute for Drug Control which control the ways how two target groups are addressed. Possible marketing tools are described from both theoretical (legal) and also practical (marketing communication of specific pharmaceutical company) terms.
Klíčová slova: Advertising; Patients; Doctors; State Institute for Drug Control; Pharmaceutical industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2010
Datum podání práce: 13. 5. 2011
Datum obhajoby: 13.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29015_xkadb03.pdf [1,35 MB]
Oponentura21183_Hrubá.pdf [176,88 kB]
Hodnocení vedoucího29015_mikesj.pdf [21,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29015/podrobnosti