Analýza projektu vývoje software na zakázku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza projektu vývoje software na zakázku
Autor práce:
Návrat, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fiala, Petr
Osoba oponující práci:
Kudláček, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá aplikací a využitím metodologií a metodik projektového řízení a vícekriteriálního rozhodování v prostředí reálného projektu vývoje software na zakázku. V práci jsou formulována doporučení a vhodné přístupy pro využití takovýchto metodologií a metodik v jednotlivých fázích projektu s důrazem na individuální přístup ze strany manažera projektu.
Klíčová slova:
Vícekriteriální rozhodování; Projektové řízení; Metodika; Metodologie; Projekt; Vývoj; Software

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2007
Datum podání práce:
1. 6. 2007
Datum obhajoby:
13.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5451_xnavf01.pdf [8,10 MB]
Oponentura:
2777_Kudláček.pdf [24,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
5451_pfiala.pdf [18,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5451/podrobnosti