Marketing Strategy for Market Entry of Škoda Auto Group to the Vietnamese Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing Strategy for Market Entry of Škoda Auto Group to the Vietnamese Market
Autor práce:
Nguyen Viet, Thang
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Jurek, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V současné době globalizace vstupuje mnoho mezinárodních společností v automobilovém průmyslu na zahraniční trhy za účelem zlepšení své pověsti, využití nových podnikatelských příležitostí a zvýšení ziskových marží. Mezi nimi také Škoda Auto, největší český výrobce automobilů. V současné době jsou Čína a Indie nejvýznamnějšími trhy skupiny Škoda Auto co do velikosti trhu a počtu zákazníků. Kromě Číny a Indie je i Vietnam považován v Asii za trh s velkým potenciálem pro všechny výrobce z jihovýchodní Asie díky stabilnímu rozvoji Vietnamské ekonomiky a vysokým požadavkům místních zákazníků. Cílem této diplomové práce je vytvořit marketingovou strategii pro vstup Škody Auto na vietnamský trh.
Klíčová slova:
marketingová komunikace; marketingový mix; marketingové prostředí; Škoda Auto; VAMA; Vietnam; marketingová kontrola

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2011
Datum obhajoby:
13.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27958_xngut31.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
22044_xjurm22.pdf [207,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
27958_kralp.pdf [7,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27958/podrobnosti