Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků

Autor práce: Třetina, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Herout, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků" pojednává o vedení efektivní komunikační strategie zaměřenou na určitou cílovou skupinu. Firma ASUS patří mezi největší světové výrobce IT produktů s velmi silnou pozicí také v České republice. ASUS v současné době komunikuje značku spíše na jiné cílové skupiny než jsou vysokoškoláci. Na vysokoškoláky se zaměřuje jen velmi omezeně, vyvíjí zde prakticky nulovou komunikaci. Diplomová práce se zaměří na způsoby komunikace s vysokoškoláky.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; Značka; Povědomí o značce; ASUS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků
Překlad názvu: Building up ASUS brand awareness among university students as a target group
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis on the theme "Building up ASUS brand awareness among university students as a target group" is about an effective communication strategy aimed at specific target group. ASUS is one of the world's largest manufacturer of IT products with a very strong position in the Czech Republic. ASUS currently communicates the brand rather to other target groups. The communication to university students is very limited, there s practically no communication. This thesis will focus on ways to communicate with the university students.
Klíčová slova: Brand; Brand awareness; ASUS ; Marketing communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2007
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 13.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27350_xtreo02.pdf [1,24 MB]
Oponentura21691_Herout.pdf [288,79 kB]
Hodnocení vedoucího27350_postler.pdf [22,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27350/podrobnosti