Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků

Název práce: Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků
Autor(ka) práce: Třetina, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Herout, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma "Budování brand awareness značky ASUS u cílové skupiny vysokoškoláků" pojednává o vedení efektivní komunikační strategie zaměřenou na určitou cílovou skupinu. Firma ASUS patří mezi největší světové výrobce IT produktů s velmi silnou pozicí také v České republice. ASUS v současné době komunikuje značku spíše na jiné cílové skupiny než jsou vysokoškoláci. Na vysokoškoláky se zaměřuje jen velmi omezeně, vyvíjí zde prakticky nulovou komunikaci. Diplomová práce se zaměří na způsoby komunikace s vysokoškoláky.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; Značka; Povědomí o značce; ASUS
Název práce: Building up ASUS brand awareness among university students as a target group
Autor(ka) práce: Třetina, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Herout, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis on the theme "Building up ASUS brand awareness among university students as a target group" is about an effective communication strategy aimed at specific target group. ASUS is one of the world's largest manufacturer of IT products with a very strong position in the Czech Republic. ASUS currently communicates the brand rather to other target groups. The communication to university students is very limited, there s practically no communication. This thesis will focus on ways to communicate with the university students.
Klíčová slova: Brand; Brand awareness; ASUS ; Marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2007
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 13. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: