Získavanie pracovníkov

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získavanie pracovníkov
Podnázev:
v spoločnosti Tatum Slovakia, s.r.o.
Autor práce:
Múčková, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Václavková, Llucie
Osoba oponující práci:
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Definícia pojmu získavanie pracovníkov Zabezpečenie procesu získavania pracovníkov Podmienky ovplyvňujúce záujem o zamestnanie Zdroje pracovníkov Získavanie pracovníkov z interných zdrojov Získavanie pracovníkov z externých zdrojov Postup získavania pracovníkov Identifikácia potreby získavania pracovníkov Popis a špecifikácia pracovného miesta Zváženie alternatív Identifikácia potenciálnych zdrojov uchádzačov Metódy získavania pracovníkov Uchádzači sa ponúkajú sami Doporučenie stávajúceho pracovníka Vývesky v podniku i mimo neho Letáky Spolupráca so vzdelávajúcimi inštitúciami Spolupráca s odbormi Inzercia Využívanie internetu Internet a tlačené médiá zároveň Multiposting Dokumenty požadované od uchádzačov Formulácia ponuky zamestnania Uverejnenie ponuky zamestnania Zhromažďovanie dokumentov a informácií od uchádzačov Predvýber uchádzačov Zostavenie zoznamu uchádzačov, ktorí by mali byť pozvaní k výberovým procedúram Predstavenie spoločnosti TATUM
Klíčová slova:
získavanie;pracovníkov;v;spoločnosti;Tatum;Slovakia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Název katedry:
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Oponentura:
Hodnocení vedoucího: