Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations

Autor práce: Vilčko, Vincent
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci: Svoboda, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zameriava na analyzovanie situácie na poli verejných a biznis sociálnych sietí vo svete i v Českej Republike. Predstavuje vybrané druhy softwaru určeného na implementáciu vo firemnom prostredí a následné spracovanie relevantných dát získaných z týchto sietí. V druhej časti sa sústreďuje na oblasť Public Relations v prostredí miestnych firiem, zisťuje možnosti ohodnotenia prínosu odvetvia pre spoločnosť a pojednáva o spôsobe prepojenia PR s rozvíjajúcim sa trendom každodenného využívania virtuálnych sociálnych sietí v spoločnosti a vo firemnom prostredí.
Klíčová slova: Public Relations; Sociálna sieť; Enterprise Social Network

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations
Překlad názvu: Possibilities of using social networks in Public Relations
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This thesis aims to analyze the situation on the field of public business and social networks in the world and Czech Republic. It represents the types of software designed for implementation in a business environment and subsequent processing of the relevant data obtained from these networks. The second part focuses on the area of the Public Relations in the local business environment, identifying opportunities for evaluating the contribution for the company and discusses how PR links with emerging trends of everyday use of virtual social networks in companies and in corporate environments.
Klíčová slova: Enterprise Social Network; Social network; Public Relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 09.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27437_xvilv05.pdf [3,98 MB]
Veřejná příloha5004_xvilv05.pptx [202,48 kB]
Oponentura19899_svobodaj.pdf [37,69 kB]
Hodnocení vedoucího27437_molz01.pdf [111,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27437/podrobnosti