Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations
Autor práce:
Vilčko, Vincent
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Svoboda, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This thesis aims to analyze the situation on the field of public business and social networks in the world and Czech Republic. It represents the types of software designed for implementation in a business environment and subsequent processing of the relevant data obtained from these networks. The second part focuses on the area of the Public Relations in the local business environment, identifying opportunities for evaluating the contribution for the company and discusses how PR links with emerging trends of everyday use of virtual social networks in companies and in corporate environments.
Klíčová slova:
Enterprise Social Network; Social network; Public Relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2011
Datum obhajoby:
09.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27437_xvilv05.pdf [3,98 MB]
Veřejná příloha:
5004_xvilv05.pptx [202,48 kB]
Oponentura:
19899_svobodaj.pdf [37,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
27437_molz01.pdf [111,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27437/podrobnosti