Teorie oceňování nemovitostí, ocenění konkrétní nemovitosti

Autor práce: Dvořáková, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Godány, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí, ocenění konkrétní nemovitosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice oceňování nemovitostí. Ve své teoretické části se zabývá základními pojmy z oblasti oceňování nemovitostí a metodami, které se při oceňování nemovitostí používají. V praktické části je již oceněna konkrétní nemovitost a to rodinný dům s příslušenstvím pomocí administrativní metody oceňování. Ocenění je provedeno administrativním způsobem podle oceňovací vyhlášky.
Klíčová slova: metody oceňování; rodinný dům; nemovitost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí, ocenění konkrétní nemovitosti
Překlad názvu: Theory of real estate valuation and valuation of a concrete realty
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor's thesis deals with the issue of real estates valuation. The work deals with basic concepts of the valuation of real estates and methods, which are used for the valuation of real estates. The concrete real property, which is a family house with equipment, is valued by administrative valuation method in the practical part. The evaluation is carried out by the administrative method according to valuation regulation.
Klíčová slova: methods of valuation; family house; real estate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 08.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28705_xdvoj48.pdf [479,68 kB]
Oponentura20141_Godány.pdf [313,84 kB]
Hodnocení vedoucího28705_hermanj.pdf [268,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28705/podrobnosti