Nové trendy v internetovém marketingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové trendy v internetovém marketingu
Autor práce:
Diblíková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štědroň, Bohumír
Osoba oponující práci:
Stříteský, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o roli nového média -- Internetu. Zabývá se historickým vývojem Internetu ve světě i v České republice a analyzuje situaci uživatelů Internetu v českém prostředí. Nastiňuje pravděpodobný celosvětový vývoj počtu uživatelů Internetu do roku 2030. Práce posléze odkrývá současné trendy v internetovém marketingu, mezi hlavní patří webová prezentace, e-mail marketing, SEM, bannery, blogy či virální marketing. Důraz je kladen na nové trendy v on-line marketingu -- mobilní či video marketing, sociální sítě, location based marketing, virtuální světy, slevové portály a další. Teoretické poznatky jsou využity v případové studii zabývající se doporučením vhodných marketingových nástrojů z oblasti Internetu firmě REAL HAPPY HOME, s. r. o.
Klíčová slova:
Sociální sítě; On-line marketing; Internetový marketing; Nové trendy; Nová média

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 10. 2010
Datum podání práce:
1. 5. 2011
Datum obhajoby:
08.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27732_xdibk02.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
19885_stritesv.pdf [56,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
27732_steb02.pdf [47,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27732/podrobnosti