Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP
Autor práce:
Chylíková, Alena
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kalčevová, Jana
Osoba oponující práci:
Černohous, Roman
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá především popisem práce s programem Super Decisions při řešení rozhodovacích problémů na základě ANP (Analytic Network Process) metody. Tato metoda představuje síťové zobecnění hierarchické metody AHP (Analytic Hierarchy Process) a její výhoda spočívá hlavně v možnosti zahrnout do modelu všechny existující vazby (včetně zpětných). V první části práce je představeno teoretické pozadí problematiky, uvedena stupnice párového srovnání důležitá pro ohodnocení vazeb a sestaven obecný postup vytváření ANP modelu. Ve druhé, stěžejní, části je vytvořen stručný tutoriál k programu Super Decisions pro řešení jednovrstvého ANP a vícevrstvého BOCR modelu, obsahující kromě naformulování modelů taktéž část týkající se analýzy výsledků. Uvedené postupy jsou vždy vysvětlovány na konkrétních příkladech.
Klíčová slova:
ANP model; BOCR model; Super Decisions; vícekriteriální rozhodování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2011
Datum podání práce:
1. 5. 2011
Datum obhajoby:
02.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30868_xchya04.pdf [1,35 MB]
Veřejná příloha:
5313_xchya04.unknown [12,73 kB]
Veřejná příloha:
5314_xchya04.unknown [25,58 kB]
Oponentura:
20440_xcerr22.pdf [177,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
30868_kalcevov.pdf [116,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30868/podrobnosti