Reforma účetnictví územních samosprávných celků v konkrétních podmínkách městyse Stráž u Tachova

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reforma účetnictví územních samosprávných celků v konkrétních podmínkách městyse Stráž u Tachova
Autor práce:
Ježková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Takáčová, Hana
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce "Reforma účetnictví územních samosprávných celků v konkrétních podmínkách městyse Stráž u Tachova" se zabývá novou reformou účetnictví územních samosprávných celků. Je členěna do dvou části - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních změn, které si reforma vynutila, jako změny v zákonech a vyhláškách. Dále je součástí teoretické části představení důvodů a cílů reformy. Praktická část je zaměřena konkrétně na šetření v oblasti mikroregionu Borsko. K analýze je využito dotazníkové šetření, které zkoumá např. znalosti z účetnictví podnikatelů, vzdělání, pohled na reformu účetními pracovníky mikroregionu. A dále jsou v praktické části konkrétní příklady účtování z městysu Stráž.
Klíčová slova:
Stráž; dotazníkové šetření; územní samosprávné celky; reforma účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
23.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28166_xjezv07.pdf [1,19 MB]
Hodnocení vedoucího:
28166_takacova.pdf [169,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28166/podrobnosti