Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Autor práce: Kopecký, Jindřich Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Osoba oponující práci: Lešetický, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Nozokomiální infekce jsou v současné době významnou příčinou vzrůstající morbidity a mortality ve všech zdravotnických zařízení. Neznalost či ignorance metod prevence nozokomiálních nákaz může vést k závažnému ohrožení zdraví a života pacienta a výraznému zvýšení nákladů na léčbu. Práce komplexně představuje problematiku nozokomiálních nákaz a jejich efektů na lůžkové zdravotnické zařízení. Pozornost je věnována charakteristice procesu šíření nákaz, popsání současného stavu ve sledování a prevenci nákaz a konečně popsání situace v jedné nemocnici okresního typu.
Klíčová slova: nozokomiální nákazy;nemocniční infekce;rezistence;antibiotika;surveillance;MRSA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Institut managementu zdravotnických služeb
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Překlad názvu: Nosocomial Infections in an In-Patient Department
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Nozokomiální infekce jsou v současné době významnou příčinou vzrůstající morbidity a mortality ve všech zdravotnických zařízení. Neznalost či ignorance metod prevence nozokomiálních nákaz může vést k závažnému ohrožení zdraví a života pacienta a výraznému zvýšení nákladů na léčbu. Práce komplexně představuje problematiku nozokomiálních nákaz a jejich efektů na lůžkové zdravotnické zařízení. Pozornost je věnována charakteristice procesu šíření nákaz, popsání současného stavu ve sledování a prevenci nákaz a konečně popsání situace v jedné nemocnici okresního typu.
Klíčová slova: nozokomiální nákazy;nemocniční infekce;rezistence;antibiotika;surveillance;MRSA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby: 24.05.2007
Výsledek obhajoby: Výborně

Soubory ke stažení

Hlavní práce2007-kopecky-jindrich-IMZH-820121.pdf [537,38 kB]
OponenturaD_Kopecký_Jindřich_O_Lešetický.pdf [156,86 kB]
Hodnocení vedoucíhoD_Kopecký_Jindřich_V_Střítecký.pdf [73,61 kB]