Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Autor práce:
Kopecký, Jindřich Bc.
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Střítecký, Rudolf
Osoba oponující práci:
Lešetický, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Nozokomiální infekce jsou v současné době významnou příčinou vzrůstající morbidity a mortality ve všech zdravotnických zařízení. Neznalost či ignorance metod prevence nozokomiálních nákaz může vést k závažnému ohrožení zdraví a života pacienta a výraznému zvýšení nákladů na léčbu. Práce komplexně představuje problematiku nozokomiálních nákaz a jejich efektů na lůžkové zdravotnické zařízení. Pozornost je věnována charakteristice procesu šíření nákaz, popsání současného stavu ve sledování a prevenci nákaz a konečně popsání situace v jedné nemocnici okresního typu.
Klíčová slova:
nozokomiální nákazy;nemocniční infekce;rezistence;antibiotika;surveillance;MRSA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
24.05.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
2007-kopecky-jindrich-IMZH-820121.pdf [537,38 kB]
Oponentura:
D_Kopecký_Jindřich_O_Lešetický.pdf [156,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
D_Kopecký_Jindřich_V_Střítecký.pdf [73,61 kB]