Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Positioning as a Strategic Marketing Planning Tool

Autor práce: Lhotáková, Markéta
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Osoba oponující práci: Sato, Alexej; Zadražilová, Dana; Sailer, Helmut

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Positioning as a Strategic Marketing Planning Tool
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Positioning is an important tool of marketing planning and brand building on the market. Positionig is a streategy that helps marketers to differentiate the brand from those of competition and creaete unique brand perception in minds of target consumers. In a proces of positioning development four core elements must be defined and analyzed -- target consumer, unique consumer benefit which brand offeres to the target consumer, brand and its brand equity and competitors from whom we want to differentiate the brand. In my dissertation I address both, theoretical attitudes toward positioning and its definition, as well as practical application of theoretical conclusions in case study from corporate practice
Klíčová slova: brand management; marketing planning ; positioning ; target consumer; consumer benefit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2001
Datum podání práce: 15. 8. 2008
Datum obhajoby: 19.09.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce14009_lhom01.pdf [996,02 kB]
Veřejná příloha1012_lhom01.ppt [272,00 kB]
Oponentura8102_zadrazil.pdf [30,70 kB]
Oponentura8103_sato.pdf [27,18 kB]
Oponentura8104_Sailer.pdf [381,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/14009/podrobnosti