Financování a fundraising hudebních festivalů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financování a fundraising hudebních festivalů
Autor práce:
Cibulková, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tyslová, Irena
Osoba oponující práci:
Riedlbauch, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o způsobech financování a fundraisingu zejména neziskových kulturních projektů. Teoretická část definuje pojmy neziskový sektor, fundraising a popisuje možné metody získávání finančních i nefinančních prostředků. Praktická část práce je zaměřena na příklady hudebních festivalů, které se zaměřují především na vážnou a starší hudbu - Struny podzimu, Svatováclavské slavnosti a Letní slavnosti staré hudby, které mají právní formu ziskové společnosti. Na těchto příkladech jsou popsány konkrétní fundraisingové metody a jejich fungování v praxi. V závěru práce je uvedeno celkové zhodnocení a posouzení, jak velký vliv má na fundraising a financování právní forma organizace.
Klíčová slova:
hudební festivaly; nezisková organizace; fundraising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
29.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30984_xcibe00.pdf [402,56 kB]
Oponentura:
22546_riev00.pdf [58,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
30984_tysi00.pdf [653,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30984/podrobnosti