Mobilní marketing

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mobilní marketing
Autor práce:
Švarc, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
První část této práce obsahuje popis vývoje mobilních služeb, sítí, samotných mobilních zařízení a celého trhu s mobilním marketingem a detailní rozebrání možností a způsobu využití mobilního marketingu. Druhá část obsahuje zkoumání mobilního marketingu z hlediska etiky, podrobné zkoumání předních společností zainteresovaných v mobilním marketingu a dotazníkové šetření veřejného mínění, včetně jeho vyhodnocení.
Klíčová slova:
Google; Apple; mobilní telefony; telekomunikace; Mobilní marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 11. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
29.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28944_xsvao09.pdf [779,54 kB]
Oponentura:
22522_prusa.pdf [60,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
28944_xpeso01.pdf [272,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28944/podrobnosti