Systém národního účetnictví a hospodářský cyklus

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systém národního účetnictví a hospodářský cyklus
Autor práce:
Rybáček, Václav
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Zemplinerová, Alena
Osoba oponující práci:
Šíma, Josef; Ondruš, Vítězslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá systémem národních účtů, jenž je klíčovou databází informací pro hospodářskou politiku. Na příkladu disponibilního důchodu je diskutován vztah SNA k ekonomické teorii, řešena je otázka, zde národní účetnictví následuje teoretické základy, jež stály u zrodu celého systému. Na příkladu HDP jsou diskutovány základní koncepty systému jako vymezení ekonomické aktivity, koncept přidané hodnoty a odvozené poptávky. Klíčovou otázkou je vazba ukazatele HDP na korektní zobrazení pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu. k analýze hospodářského vývoje české ekonomiky je využit alternativní ukazatel ekonomický aktivity.
Klíčová slova:
vypovídací schopnost; ekonomická aktivita; ekonomická teorie; hospodářský cyklus; systém národního účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2005
Datum podání práce:
30. 9. 2010
Datum obhajoby:
16.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14683_rybacekv.pdf [5,11 MB]
Oponentura:
20085_sima.pdf [67,03 kB]
Oponentura:
20086_Ondruš.pdf [23,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14683/podrobnosti