Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA: Comparison of Reorganization Proceedings of Kordárna and General Motors Corporation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA: Comparison of Reorganization Proceedings of Kordárna and General Motors Corporation
Autor práce:
Beránek, Jaromír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Schönfeld, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Smrčka, Luboš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Insolvenční právo je progresivní a dynamickou právní disciplínou, jež je úzce propojena s ekonomií a obchodem. Kvalitní insolvenční právní rámec je nepostradatelný pro moderní tržní ekonomiky: pomáhá identifikovat společnosti nebo jednotlivce s finančními problémy a restrukturalizovat jejich dluhy, případně efektivně a transparentně likvidovat jejich majetek. Hlavním cílem insolvenčního práva je poskytnout věřitelům a dlužníkům podklad pro vyjednávání a umožnit jim uskutečnit kvalifikovaná rozhodnutí na základě všech dostupných informací. V České republice bylo insolvenční právo dlouho kritizováno pro svou nedostatečnou ochranu věřitelů a pro mezery v zákoně, které umožnily rozsáhlé majetkové podvody bez potrestání viníků. Současný český insolvenční zákon, jenž vstoupil v účinnost v roce 2008, byl široce inspirován právní úpravou Kapitoly 11 amerického zákona o bankrotu, a odstranil mnohé nedostatky dřívější české úpravy. Tato diplomová práce ukazuje, že cennou inspiraci lze vedle textu zákona najít i v reálném životě. Na popisovaných příkladech reorganizace společností Kordárna a GM jsou diskutovány hlavní principy a zásady insolvenčního práva.
Klíčová slova:
insolvence; Chapter 11; General Motors; Kordárna; reorganizace; úpadek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2011
Datum podání práce:
31. 8. 2011
Datum obhajoby:
12.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32669_xberj39.pdf [1,32 MB]
Oponentura:
22901_smrckal.pdf [343,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
32669_schj02.pdf [23,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32669/podrobnosti