Project Management and Problem Solving Methods in Management Consulting

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Project Management and Problem Solving Methods in Management Consulting
Autor práce:
Gábor, Richard
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hrůzová, Helena
Osoba oponující práci:
Hayward, Stephen
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem práce je realizací projektu manažerského poradenství pro Transparency International Česká Republika, vedoucí neziskovou nevládní organizaci zabývající se oblastí boje proti korupci, prostřednictvím aplikace vybraných metod projektového managementu a řešení problému, podpořit předpoklad, že vhodný výběr a aplikace hodících se metod na identifikaci, definici a rozklad problému umožňuje přijít s řešením problému prostřednictvím analýzy problému, bez další potřeby tvorby samostatného řešení.
Klíčová slova:
Aplikace; Řešení problému; Klient; Manažérske poradenství; Řešení; Metody; Proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2011
Datum podání práce:
30. 9. 2011
Datum obhajoby:
19.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30135_xgabr00.pdf [1,12 MB]
Veřejná příloha:
6006_xgabr00.pdf [675,42 kB]
Veřejná příloha:
6007_xgabr00.pdf [1,05 MB]
Veřejná příloha:
6008_xgabr00.pdf [677,27 kB]
Veřejná příloha:
6009_xgabr00.pdf [757,41 kB]
Veřejná příloha:
6010_xgabr00.pdf [1,47 MB]
Veřejná příloha:
6011_xgabr00.xlsx [76,95 kB]
Oponentura:
23192_Hayward.pdf [65,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
30135_hruzova.pdf [49,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30135/podrobnosti