Planned obsolescence: Understanding the reality of durable goods obsolescence and consumers' disposal behaviour

Autor práce: Nejedlá, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Štědroň, Bohumír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Planned obsolescence: Understanding the reality of durable goods obsolescence and consumers' disposal behaviour
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Planned obsolescence is the term used to describe incentives of companies to make durable goods faster obsolete. The aim of the study is to make a big picture and real situation about planned obsolescence practising and consumer disposal behaviour. First part addresses the theoretical background and provides comprehensive overview through different aspects of the good's durability issue and planned obsolescence characteristics and influences. Second part in further reference to the information provided in theoretical part examines the situation of specific durable products - laptops. From survey's results on consumer attitudes towards durability of laptops and real case study on Apple Inc. and its reliance to planned obsolescence, recommendations to the more sustainable consumption of consumer electronics are presented.
Klíčová slova: products lifespan; product obsolescence; durability; durable goods; Apple Inc.; laptops; e-waste; throwaway society; planned obsolescence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2010
Datum podání práce: 1. 6. 2011
Datum obhajoby: 20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce29904_xnejj04.pdf [2,96 MB]
Oponentura22898_steb02.pdf [5,23 kB]
Hodnocení vedoucího29904_xpeso01.pdf [45,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29904/podrobnosti