Value at Risk models for Energy Risk Management

Autor práce: Novák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Osoba oponující práci: Sieber, Patrik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Value at Risk models for Energy Risk Management
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt: Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR.
Klíčová slova: Value at Risk; Strom; Energiehandel; Risikomanagement; Energieträgern; Finanzderivate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Value at Risk models for Energy Risk Management
Překlad názvu: Value at Risk models in Energy Risk Management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: German
Abstrakt: The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk.
Klíčová slova: Commodity; Risk Management; Energy Trading; Value at Risk; Derivatives

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2010
Datum podání práce: 10. 8. 2011
Datum obhajoby: 20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce28268_xnovm101.pdf [3,19 MB]
Oponentura23344_sieber.pdf [126,66 kB]
Hodnocení vedoucího28268_hnilica.pdf [50,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28268/podrobnosti