E-marketing strategy for introducing peruvian products in selected European country

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
E-marketing strategy for introducing peruvian products in selected European country
Autor práce:
Tejada Rodriguez, Adriana Cecilia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Cook, Gina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Díky tomu že se Internet stal běžnou součástí našich životů, způsobil tím na světě revoluci. V současné době, rychlost a rozsah, s níž lidé mohou komunikovat dosáhla nepředstavitelné úrovně, což významně ovlivňuje naše chování a způsob podnikání. Tato práce si klade za cíl objasnit, jak se s příchodem Internetu změnily obchodní modely; představí jeden z nejnovějších e-byznys modelů - "internetový obchod" a jeho e-marketingový plán. Dalším cílem je vypracovat projekt, ve kterém je tento e-byznys model použitý k zavedení peruánských výrobků na belgický trh a zhodnocení jeho životaschopnosti. Pro tyto účely byla jako součást e-marketingového plánu udělána mikro a makro analýza a zákaznická analýza, s příslušným marketingovým výzkumem, která byla zakončena strategií e-marketingového mixu. Výsledky projektu ukázaly, že Internet má zásadní vliv na formulování marketingového mixu. Pokud jde o samotný projekt, závěr ukázal, že v zemi existují vhodné podmínky a potenciální zákazníci, a tudíž by mohl být ziskový. Nicméně úspěchu by mohlo být dosaženo pouze v případě efektivní implementace propagačních strategií, které pomáhají budovat vztahy se zákazníky a vytvářejí povědomí o značce.
Klíčová slova:
šperky; e-marketingový plán; tradiční marketing; webové stránky; e-obchod; Belgie; e-marketingový mix; e-byznys; Peru

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2011
Datum obhajoby:
22.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29164_xteja00.pdf [2,36 MB]
Oponentura:
23162_cook.pdf [45,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
29164_lhom01.pdf [8,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29164/podrobnosti