Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnik v insolvenčním řízení - Oděvní podnik, a.s.

Autor práce: Levchenko, Natalya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Osoba oponující práci: Smrčka, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnik v insolvenčním řízení - Oděvní podnik, a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou insolvenčního řízení a jeho dopadu na konkrétní firmu -- Oděvní podnik, a.s. V metodologické části jsou popsány nezbytné procesy a záležitosti, týkající se průběhu insolvenčního řízení v podniku a řešení úpadku podniku. Práce obsahuje informace o způsobech řešení krachu firmy a případech jejich užití. Praktická část je zaměřovaná na proces insolvenčního řízení v praxi, jak to probíhá a jak dochází k plnění cílů institutu insolvenčního práva -- uspokojení věřitelů a řešení ekonomické situace úpadce na případě společnosti Oděvní podnik, a.s.
Klíčová slova: reorganizace; Oděvní podnik; konkurs; Insolvence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnik v insolvenčním řízení - Oděvní podnik, a.s.
Překlad názvu: Insolvency proceeding in the enterprise Oděvní podnik, a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor's Thesis deals with insolvency proceeding and it's impact on a particular company -- Oděvní podnik, inc. The methodology part is describing the necessery processes and issues relating to the insolvency proceedings in the enterprise and solution of the bankruptcy. The Thesis contains information about ways of solving bankruptcy cases in the enterprises and cases of their use. The empirical part is focusing on the processes of insolvency proceedings in practice, how they work and how they lead to the objectives of the institute of insolvency law -- the satisfaction of creditors and solving the economic situation in the case of the concrete bankrupting company -- Oděvní podnik, inc.
Klíčová slova: Oděvní podnik; bankruptcy; debt restructuring; Insolvency; reorganisation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2011
Datum obhajoby: 02.12.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29126_xlevn00.pdf [791,15 kB]
Oponentura18360_smrckal.pdf [328,62 kB]
Hodnocení vedoucího29126_schj02.pdf [48,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29126/podrobnosti