Podnik v insolvenčním řízení - Oděvní podnik, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnik v insolvenčním řízení - Oděvní podnik, a.s.
Autor práce:
Levchenko, Natalya
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Schönfeld, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Smrčka, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou insolvenčního řízení a jeho dopadu na konkrétní firmu -- Oděvní podnik, a.s. V metodologické části jsou popsány nezbytné procesy a záležitosti, týkající se průběhu insolvenčního řízení v podniku a řešení úpadku podniku. Práce obsahuje informace o způsobech řešení krachu firmy a případech jejich užití. Praktická část je zaměřovaná na proces insolvenčního řízení v praxi, jak to probíhá a jak dochází k plnění cílů institutu insolvenčního práva -- uspokojení věřitelů a řešení ekonomické situace úpadce na případě společnosti Oděvní podnik, a.s.
Klíčová slova:
reorganizace; Oděvní podnik; konkurs; Insolvence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2010
Datum podání práce:
31. 12. 2011
Datum obhajoby:
02.12.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29126_xlevn00.pdf [791,15 kB]
Oponentura:
18360_smrckal.pdf [328,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
29126_schj02.pdf [48,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29126/podrobnosti