Trendy v internetovém marketingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trendy v internetovém marketingu
Autor práce:
Linc, Zdeněk
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mikeš, Jiří
Osoba oponující práci:
Peterka, František
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem nových trendů v internetovém marketingu. V teoretické části pak popisuje současný vývoj internetového marketingu v oblastech, kterými je display reklama, kontextová reklama, SEO, sociální sítě, mobilní marketing, slevové portály, cenové srovnávače a popisuje jejich přínosy do celkové koncepce marketingu. V praktické části je pak dopodrobna rozebráno testování tělového mléka Garnier, které bylo uskutečněno pomocí internetu. V praktické části pak je po jednotlivých bodech využito poznatků z teoretické části o chování internetových uživatelů a zároveň je i na základě dosažených výsledků provedena analýza. Praktická část pak prokazuje výhody internetu pro testování produktů a naznačuje tak směr, kterým by se mohl marketing na internetu ubírat.
Klíčová slova:
trendy; formy internetového marketingu; testování produktů; Internetový marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 6. 2011
Datum podání práce:
15. 11. 2011
Datum obhajoby:
16.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32406_xlinz04.pdf [1,80 MB]
Oponentura:
23715_Peterka.pdf [2,26 MB]
Hodnocení vedoucího:
32406_mikesj.pdf [20,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32406/podrobnosti