Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?

Autor práce:
Rybanová, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Nin, Lin Lin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This dissertation poses the question of whether there is a relationship between the speed of convergence of globalisation and the speed of convergence of GDP per capita. Firstly, the concepts of globalisation and real convergence and their relationship are thoroughly explained from both the theoretical and empirical point of view. And secondly, the answer to the question comes in the form of beta and sigma convergence analysis of this relationship. Thirdly, the analysis splits the countries into two groups (developed and developing countries) and finds interesting but ambiguous results in their comparison. Finally, in order to correctly interpret the results of absolute and conditional beta and sigma convergence, their theoretical and empirical overview is discussed in depth. The dissertation concludes by providing some answers to the initial question for every particular analysis. Namely, it shows that this relationship is indeed very ambiguous.
Klíčová slova:
rate of convergence; sigma convergence; real convergence; KOF index; speed of convergence; globalisation; beta convergence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of International Trade and European Integration

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of International Trade

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2011

Datum podání práce:
30. 11. 2011

Datum obhajoby:
09.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35572_xchrs03.pdf [2,20 MB]

Oponentura:
24515_Nin.pdf [760,35 kB]

Hodnocení vedoucího:
35572_klosova.pdf [183,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35572/podrobnosti