Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?
Překlad názvu:
Vztah mezi globalizací a reálnou konvergencí: ovplyvňuje konvergence v globalizaci konvergenci reálného HDP na hlavu?
Autor práce:
Rybanová, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Nin, Lin Lin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade otázku, zda existuje vztah mezi rychlostí konvergence globalizace a rychlostí konvergence HDP na hlavu. Nejdříve jsou pojmy globalizace a reálné konvergence a jejich vztah důkladně vysvětleny jak z teoretického tak z empirického hlediska. Poté, odpověď na otázku přicházi ve formě beta a sigma konvergenční analýzy tohoto vztahu. Pak analýza rozděluje země do dvou skupin (rozvinuté a rozvojové země) a nachází zajímavé, ale nejednoznačné výsledky jejich srovnání. A konečně, pro správnou interpretaci výsledků absolutní a podmíněné beta a sigma konvergence, jejich teoretický a empirický přehled je detailně popsán. Disertační práce končí tím, že poskytuje odpovědi na počáteční otázku vzhledem na každou konkrétní analýzu. Konkrétně ukazuje, že tento vztah je opravdu velmi nejednoznačný.
Klíčová slova:
rychlost konvergence; KOF index; sigma konvergence; beta konvergence; reálná konvergence; globalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2011
Datum podání práce:
30. 11. 2011
Datum obhajoby:
09.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35572_xchrs03.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
24515_Nin.pdf [760,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
35572_klosova.pdf [183,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35572/podrobnosti