Job Information Networks and Game Theory

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Job Information Networks and Game Theory
Překlad názvu:
Informační sítě na trhu práce a teorie her
Autor práce:
Benešová, Anita
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dlouhý, Martin
Osoba oponující práci:
Zouhar, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Využívání osobních kontaktů a signalizování produktivity pracovníka pomocí vzdělání jsou dva důležité aspekty procesu hledání uplatnění na trhu práce. Cílem této diplomové práce je vytvořit model, který spojuje oba tyto přístupy. Modely informačních sítí na trhu práce mohou být náhodné nebo strategické. V případě náhodných modelů je struktura sítě dána, naopak u strategických modelů je tvořena na základě rozhodnutí hráčů. Model představený v této práci je strategický model se dvěma typy pracovníků, kteří mohou signalizovat svoji produktivitu pomocí svého vzdělání. Když se uchází o pracovní místo, mají dvě možnosti, jak kontaktovat případného zaměstnavatele: buď přímo, nebo nepřímo přes svého přítele, který pracuje pro tohoto zaměstnavatele.
Klíčová slova:
Teorie sítí; Informační sítě na trhu práce; Signální hry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 11. 2010
Datum podání práce:
20. 1. 2012
Datum obhajoby:
26.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22995_xbena07.pdf [963,81 kB]
Oponentura:
24052_zouharj.pdf [232,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
22995_dlouhy.pdf [78,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22995/podrobnosti