Obchodní a marketingová strategie divize logistiky spol. C.S. CARGO a.s. pro leta 2012 - 2014

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodní a marketingová strategie divize logistiky spol. C.S. CARGO a.s. pro leta 2012 - 2014
Autor práce:
Martincová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pernica, Petr
Osoba oponující práci:
Tománek, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je objasnit, co je outsourcing logistických služeb a s jakými poskytovateli logistických služeb se na trhu může setkat. Druhým cílem je představit společnost C.S.CARGO a.s. od svých počátků do současnosti a představit portfolio jejich komplexních služeb. Posledním cílem bude zpracovat doporučení pro tvorbu obchodní a marketingové strategie divize logistiky C.S.CARGO a.s. Jako metodu jsem zvolila analýzu nabídky a poptávky logistických služeb, sestavení SWOT analýzy a z ní vyvozených doporučení. Závěrem jsou definovány doporučení pro tvorbu obchodní a marketingové strategie týkající se portfolia zákazníků, teritoriálních aspektů, průmyslových odvětví, společenské odpovědnosti, certifikace a dalších...
Klíčová slova:
logistika; strategie; C.S.CARGO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 6. 2011
Datum podání práce:
19. 12. 2011
Datum obhajoby:
24.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33528_xmart15.pdf [1,86 MB]
Oponentura:
24347_Tománek.pdf [107,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
33528_pernica.pdf [61,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33528/podrobnosti