Practical differences in business valuation using the market value, value in use and the value for price negotiations

Autor práce: Vlček, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hlaváč, Jiří
Osoba oponující práci: Maříková, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Practical differences in business valuation using the market value, value in use and the value for price negotiations
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis aims to explain the basic characteristics of valuation method in practice use. The first chapter is about basic character of each method of valuation and factors which influence its applicability. The second chapter mentions estimation of market value/appraisal, includes affecting factors. Then, the third and fourth parts aim to comparing these appraisals (market. vs. price bargaining, subjective and objective, complex appraisal) and price formation for price bargaining in the Czech a EU market. Chain of model facets in appraisal is demonstrated by fair example in the fifth part. Mainly prefeasibility appraisal and bargaining based on the categories of value are followed. These entire complexes comparing of advantages and disadvantages of each category of value with a focus on valuation methods, in particular the consequences of their use are gone to conclusion of my thesis. At the very end of the thesis there are the main points of practical differences and their benefits to it and their contributions summarized.
Klíčová slova: The reference median; Market data and objectiveness; Market value; The market comparisons; Discounted cash flow method; Value multiples - EBIT/EBITDA; The price negotiations; The subjective value; Critical values; Value in use

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2010
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 31.01.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28521_xvlcm13.pdf [2,17 MB]
Oponentura18870_marikova.pdf [181,23 kB]
Hodnocení vedoucího28521_hlaj01.pdf [47,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28521/podrobnosti