Did Legalized Abortion Cut Crime in the Czech Republic?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Did Legalized Abortion Cut Crime in the Czech Republic?
Autor práce:
Dubovský, Peter
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bartoň, Petr
Osoba oponující práci:
Svoboda, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this thesis, I test with Czech data the hypothesis of Donohue & Levitt (2001) which proposes that the growth of abortion rate lowers the future crime rate. The fixed effects model I use is derived from Donohue & Levitt (2001) and adjusted on the basis of criticism by Foote & Goetz (2005; 2008) and Joyce (2004; 2009a; 2009b). As regards period 1994-2009 the results imply that the rise of abortions by 10 per 100 born children lowers theft by eight percent in an age group after it reaches the criminal age. Considering the periods 1968-1976 and 1978-2009 the estimates are low and weakly significant indicating only little impact of abortion on crime during the socialist period.
Klíčová slova:
crime; abortion; fixed efffects

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2011
Datum podání práce:
19. 12. 2011
Datum obhajoby:
14.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32203_xdubp05.pdf [646,88 kB]
Oponentura:
24412_svobodam.pdf [260,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
32203_bartonp.pdf [125,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32203/podrobnosti