Zavedení mýtného v Praze z pohledu zájmových skupin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zavedení mýtného v Praze z pohledu zájmových skupin
Autor práce:
Hubená, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vejchodská, Eliška
Osoba oponující práci:
Geuss, Erik
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá možnost prosazení mýtného v pražské centrální oblasti, která se dlouhodobě potýká s kongescemi. Ústředním cílem práce bylo zjištění, jak zájmové skupiny ovlivní zavedení mýtného v problémové pražské lokalitě. Zájmové skupiny prošly analýzou, na jejímž začátku byly identifikovány a vyhledány. Následovalo stanovení jejích přínosů a nákladů pro detailnější zajištění motivace a zhodnocení vlivu, který jednotlivé zájmové skupiny mohou mít. V diplomové práci byla identifikována relativně silná a mýtným výrazně dotčená zájmová skupina z řad firemní sféry - poskytovatelé kurýrních služeb. Odborný odhad předpokládal zamítavý postoj této skupiny k zavedení mýtného. Tato domněnka se prostřednictvím dotazování dotčených subjektů potvrdila.
Klíčová slova:
zájmové skupiny; mýtné; veřejná politika; Kongesce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomiky životního prostředí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2011
Datum podání práce:
28. 1. 2012
Datum obhajoby:
05.04.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34267_xhubm13.pdf [778,12 kB]
Oponentura:
24693_geue01.pdf [178,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
34267_vejchode.pdf [119,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34267/podrobnosti