Regionálna politika Európskej Únie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regionálna politika Európskej Únie
Autor práce:
Macháč, Peter
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Ihoshyna, Viktoryia
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca charakterizuje činnosť regionálnej politiky EÚ ako celku, sústredí sa predovšetkým na štrukturálny systém a regionálne rozdiely. Jadro práce pozostáva z analýzy súčasných hospodárskych problémov v súvislosti s činnosťou regionálnej politiky.
Klíčová slova:
Regionálne rozdiely; Regionálna politika; Európska Únia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 12. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
07.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35065_xmacp00.pdf [332,17 kB]
Oponentura:
25152_xihov01.pdf [41,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
35065_klosova.pdf [41,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35065/podrobnosti