Užívání právní formy "limited company" pro podnikání v Německu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Užívání právní formy "limited company" pro podnikání v Německu
Autor práce:
Kasl, František
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Neděla, Radek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl zmapování problematiky vývoje evropského obchodního práva s ohledem na prolínání dvou odlišných právních řádů v rámci integrace Evropské unie a jisté skromné posouzení výsledků. Zároveň přináší aktuální věcný popis dvou zahraničních forem společností s ručením omezeným, private company limited by shares a Gesellschaft mit beschränkter Haftung, porovnání a zhodnocení těchto forem při podnikání na německém trhu a následné nastínění vhodného uplatnění a využití private company limited by shares, které lze uplatnit nejen v Německu, ale i v ostatních členských státech včetně ČR.
Klíčová slova:
svoboda usazování; evropské právo obchodních společností; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; private company limited by shares

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 5. 2011
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
24.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31976_xkasf02.pdf [992,60 kB]
Oponentura:
24838_xnedr01.pdf [41,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
31976_grmelova.pdf [41,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31976/podrobnosti