Lojalita zákazníkov spoločnosti Nespresso

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lojalita zákazníkov spoločnosti Nespresso
Autor práce:
Englerová, Erika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Prinke, Vladimír
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca vychádza v teoretickej časti z marketingu, ktorý zahrňuje segmentáciu trhu a zákaznícku lojalitu. Ďalej sa zaoberá marketingovým výskumom trhu, jeho druhmi a technikami. V praktickej časti je predstavená spoločnosť Nestlé Nespresso SA a sú prezentované výsledky terénneho výskumu, ktorého účelom bolo zistiť lojalitu zákazníkov tejto spoločnosti.
Klíčová slova:
Nespresso; Marketingový výskum trhu; Segmentácia trhu; Lojalita zákazníkov; Dotazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2011
Datum podání práce:
11. 5. 2012
Datum obhajoby:
29.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34493_xenge00.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
25861_Prinke.pdf [254,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
34493_postler.pdf [40,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34493/podrobnosti