Lojalita zákazníkov spoločnosti Nespresso

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lojalita zákazníkov spoločnosti Nespresso
Překlad názvu:
Loajalita zákazníků společnosti Nespresso
Autor práce:
Englerová, Erika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Prinke, Vladimír
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalářská práce vychází v teoretické části z marketingu, který zahrnuje segmentaci trhu a zákaznickou loajalitu. Dále se zabývá marketingovým výzkumem trhu, jeho druhy a jeho technikami. V praktické části je představena společnost Nestlé Nespresso SA a jsou prezentované výsledky terénního výzkumu, jehož účelem bylo zjistit loajalitu zákazníků této společnosti.
Klíčová slova:
Marketingový výzkum trhu; Loajalita zákazníků; Nespresso; Segmentace trhu; Dotazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2011
Datum podání práce:
11. 5. 2012
Datum obhajoby:
29.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34493_xenge00.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
25861_Prinke.pdf [254,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
34493_postler.pdf [40,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34493/podrobnosti